องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล