องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.somkam.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2564-2566)ฉบับปรับปรุง [ 27 เม.ย. 2564 ]1
2 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก [ 10 มี.ค. 2564 ]19
3 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน [ 10 มี.ค. 2564 ]24
4 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 1 มี.ค. 2564 ]20
5 ประกาศ เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ของพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ [ 23 ก.พ. 2564 ]20
6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทนทั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก [ 1 ก.พ. 2564 ]36
7 แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ [ 1 ก.พ. 2564 ]40
8 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]1
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 21 ธ.ค. 2563 ]56
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ [ 9 มิ.ย. 2563 ]72
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13