องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
 


อบต.ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นได้มาศึกษาดูงานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนที่ยั่งยืนตามหลักธรรมมาภิบาล


2022-09-23
2022-08-22
2022-06-24
2022-06-01
2022-04-30
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23
2022-01-24