องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 153 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]53
2 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]9
3 ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศผู้สูงอายุตามประเพณี ประจำปี 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]7
4 ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]8
5 โครงการจัดงานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่”สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา” [ 23 ก.พ. 2566 ]9
6 โครงการสานสัมพันธ์คู่ชีวิต สู่สถาบันครอบครัวที่มั่นคง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานน้ำตกถ้ำพระ [ 14 ก.พ. 2566 ]7
7 ประชาสัมพันธ์ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี(พ.ศ.2564-2566)ปรับปรุงครั้งที่ 2 [ 1 ก.พ. 2566 ]7
8 โครงการ กีฬาชุ่มน้ำเกมส์ต้านยาเสพติดครั้งที่ 23 ณ โรงเรียนโนนสำราญ-ยางเรียน [ 23 ธ.ค. 2565 ]7
9 โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน [ 23 พ.ย. 2565 ]7
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 11 พ.ย. 2565 ]32
11 การประเมินความพึงพอใจ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 มิ.ย. 2565 ]58
12 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]79
13 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2564 ]173
14 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ [ 15 ต.ค. 2564 ]157
15 ประกาศผลการประหยัดพลังงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]58
16 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]151
17 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]141
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2564 ]144
19 โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]103
20 นโบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 พ.ค. 2564 ]69
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8