องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 145 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 พ.ย. 2565 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 11 พ.ย. 2565 ]8
3 การประเมินความพึงพอใจ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 มิ.ย. 2565 ]45
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบประกอบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 11 เม.ย. 2565 ]65
5 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2564 ]153
6 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ [ 15 ต.ค. 2564 ]138
7 ประกาศผลการประหยัดพลังงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]46
8 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]132
9 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]124
10 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2564 ]128
11 โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]87
12 นโบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 พ.ค. 2564 ]55
13 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2564-2566)ฉบับปรับปรุง [ 27 เม.ย. 2564 ]88
14 การย้ายเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]88
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทนทั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก [ 1 ก.พ. 2564 ]124
16 แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ [ 1 ก.พ. 2564 ]121
17 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]92
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 21 ธ.ค. 2563 ]191
19 ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญสมัยที่3/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]91
20 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัด [ 8 ต.ค. 2563 ]83
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8