องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 142 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความพึงพอใจ ประจำปี ๒๕๖๔ [ 1 มิ.ย. 2565 ]4
2 ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ต.ค. 2564 ]107
3 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะระเบียบและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ [ 15 ต.ค. 2564 ]94
4 ประกาศผลการประหยัดพลังงาน ประจำงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]5
5 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]88
6 ประกาศ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 ต.ค. 2564 ]79
7 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 21 ก.ย. 2564 ]84
8 โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 [ 17 มิ.ย. 2564 ]47
9 นโบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปลอดบุหรี่ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 6 พ.ค. 2564 ]16
10 แผนอัตรากำลัง 3ปี (2564-2566)ฉบับปรับปรุง [ 27 เม.ย. 2564 ]49
11 การย้ายเปลี่ยนสายงานของพนักงานส่วนตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]47
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภทนทั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการเข้าสอบคัดเลือก [ 1 ก.พ. 2564 ]78
13 แต่งตั้งคณะทำงานเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นสายงานตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ [ 1 ก.พ. 2564 ]82
14 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญปี 2564 [ 28 ธ.ค. 2563 ]56
15 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นสายงานตำแหน่งประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม [ 21 ธ.ค. 2563 ]149
16 ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญสมัยที่3/2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]51
17 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มอบหมายงานให้รองปลัด [ 8 ต.ค. 2563 ]45
18 ประชาสัมพันธ์การประชุมสมัยสามัญสมัยที่2/2563 [ 29 ก.ค. 2563 ]45
19 นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด [ 26 มิ.ย. 2563 ]41
20 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ [ 9 มิ.ย. 2563 ]124
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8