องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 182 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 29 ม.ค. 2567 ]9
2 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ม.ค. 2567 ]7
3 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 29 ม.ค. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี [ 29 ม.ค. 2567 ]1
5 ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 1 ม.ค. 2567 ]4
6 ขยะเปียกลดโลกร้อน อบต.โสกก่าม [ 1 ม.ค. 2567 ]0
7 ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 22 ธ.ค. 2566 ]8
8 ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]40
9 ประกาศแผนการบำรุงรักษาซ่อมแซมพัสดุ-ครุภัณฑ์-ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 25 ต.ค. 2566 ]14
10 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]18
11 นโยบายและขั้นตอนตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 12 ต.ค. 2566 ]14
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน พ.ศ. 2567 [ 12 ต.ค. 2566 ]16
13 ปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน [ 12 ต.ค. 2566 ]15
14 แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]15
15 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 [ 11 ต.ค. 2566 ]14
16 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 2567 [ 11 ต.ค. 2566 ]17
17 ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 1 ต.ค. 2566 ]19
18 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 1 ต.ค. 2566 ]14
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 มี.ค. 2566 ]73
20 ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนมีนาคม 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]28
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10