องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว :