องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
  ทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน(Re-XRay)[วันที่ 2024-01-01][ผู้อ่าน 41]
 
  โครงการตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว[วันที่ 2023-09-25][ผู้อ่าน 8]
 
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการสานตะก...[วันที่ 2023-08-07][ผู้อ่าน 9]
 
  โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ประจำปี...[วันที่ 2022-09-23][ผู้อ่าน 192]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย ประจำปี...[วันที่ 2022-08-22][ผู้อ่าน 289]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีง...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 237]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานเปล และถักพรมเช็ดเท้าด้วย...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 227]
 
  โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2022-04-30][ผู้อ่าน 150]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 278]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 258]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 228]
 
  บริการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 181]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6