องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว ประจำปีง...[วันที่ 2022-06-24][ผู้อ่าน 34]
 
  โครงการฝึกอบรมอาชีพการสานเปล และถักพรมเช็ดเท้าด้วย...[วันที่ 2022-06-01][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุ ...[วันที่ 2022-04-30][ผู้อ่าน 39]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 97]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 71]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 74]
 
  บริการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 67]
 
  โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 67]
 
  ทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ กิจกรรมทำอาหารว่า...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 81]
 
  อบต.โสกก่าม ขอขอบคุณ ก้องห้วยไร่ และทีมงาน/ร้านทรั...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 83]
 
  เตรียมสถานที่ เพื่อใช้เป็นจุดพักคอย ตำบลโสกก่าม[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 59]
 
  มอบของใช้ให้กับผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 61]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6