องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
  พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์ (แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำ...[วันที่ 2019-04-06][ผู้อ่าน 197]
 
  รำบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ [วันที่ 2019-03-25][ผู้อ่าน 279]
 
  โครงการ "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" [วันที่ 2019-03-18][ผู้อ่าน 173]
 
  โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มปร...[วันที่ 2019-03-10][ผู้อ่าน 192]
 
  โครงการกีฬาสีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโสกก่าม[วันที่ 2019-02-09][ผู้อ่าน 216]
 
  โครงการ วัดประชารัฐสร้างสุข[วันที่ 2019-02-06][ผู้อ่าน 174]
 
  อบต.โสกก่ามร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตและต่อต้านการทุจริ...[วันที่ 2019-01-30][ผู้อ่าน 351]
 
  โครงการศิลปะประดิษฐ์[วันที่ 2019-01-28][ผู้อ่าน 188]
 
  กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ" พัฒนาแหล่ง...[วันที่ 2019-01-22][ผู้อ่าน 176]
 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร[วันที่ 2019-01-12][ผู้อ่าน 173]
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562[วันที่ 2019-01-12][ผู้อ่าน 165]
 
  กิจกรรมรณรงค์ 60 วัน "แยกขยะก่อนทิ้ง" วันที่ 9 มก...[วันที่ 2019-01-09][ผู้อ่าน 175]
 

|1|2|3|4หน้า 5|6