องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 43]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 40]
 
  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบ...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 43]
 
  บริการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2565[วันที่ 2022-02-23][ผู้อ่าน 37]
 
  โครงการสัตว์ปลอดภัย คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า[วันที่ 2022-01-24][ผู้อ่าน 41]
 
  ทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ กิจกรรมทำอาหารว่า...[วันที่ 2021-11-05][ผู้อ่าน 39]
 
  อบต.โสกก่าม ขอขอบคุณ ก้องห้วยไร่ และทีมงาน/ร้านทรั...[วันที่ 2021-08-02][ผู้อ่าน 50]
 
  เตรียมสถานที่ เพื่อใช้เป็นจุดพักคอย ตำบลโสกก่าม[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 38]
 
  มอบของใช้ให้กับผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมเคลื่อนที่บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร...[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 54]
 
  กิจกรรมปลูกป่า ปลูกไผ่ หัวใจชาวพุทธ ปี 2564[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 54]
 
  ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนสุขภาพตำบลโสกก่าม...[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 63]
 

หน้า 1|2|3|4|5