องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
  เตรียมสถานที่ เพื่อใช้เป็นจุดพักคอย ตำบลโสกก่าม[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 71]
 
  มอบของใช้ให้กับผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับ...[วันที่ 2021-07-27][ผู้อ่าน 79]
 
  กิจกรรมเคลื่อนที่บริการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร...[วันที่ 2021-04-08][ผู้อ่าน 97]
 
  กิจกรรมปลูกป่า ปลูกไผ่ หัวใจชาวพุทธ ปี 2564[วันที่ 2021-03-16][ผู้อ่าน 96]
 
  ประชุมการจัดทำแผนงานโครงการกองทุนสุขภาพตำบลโสกก่าม...[วันที่ 2021-03-08][ผู้อ่าน 116]
 
  กิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำปี 2564[วันที่ 2021-03-03][ผู้อ่าน 98]
 
  กิจกรรมส่งเสริมการขาย "ตลาดลานเพลินเซกา" ประจำปี 2...[วันที่ 2021-03-02][ผู้อ่าน 113]
 
  ประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนแลกเปลี่ยนควาค...[วันที่ 2021-03-01][ผู้อ่าน 147]
 
  กิจกรรมปลูกป่า รักน้ำ รักแผ่นดิน ประจำปี 2564[วันที่ 2021-02-26][ผู้อ่าน 107]
 
  กิจกรรม "จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตร...[วันที่ 2021-02-23][ผู้อ่าน 91]
 
  กิจกรรมแข่งขันกีฬา ชุ่มน้ำเกมส์ ต้านยาเสพติด ครั้ง...[วันที่ 2020-12-16][ผู้อ่าน 116]
 
  กิจกรรมปลูกต้นไม้วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563[วันที่ 2020-08-11][ผู้อ่าน 179]
 

|1หน้า 2|3|4|5|6