องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
 


อบต.โสกก่าม ขอขอบคุณ ก้องห้วยไร่ และทีมงาน/ร้านทรัพย์เฮง เจ้ผ่อง อ.เซกา/ครอบครัวคุณยายไพบูลย์ ปัดทุม สนับสนุนของใช้ เพื่อใช้ในจุดพักคอย ต.โสกก่าม


2022-06-24
2022-06-01
2022-04-30
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23
2022-01-24
2021-11-05
2021-08-02