องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ (ทำตะกร้าพลาสติก)


ด้วยสำนักงานจังหวัดบึงกาฬ ได้มีจัดอบรมอาชีพให้กับประชาชนในเขตตำบลโสกก่ามเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับประชาชน  โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพพื้นที่ 1 กิจกรรมการทำกระเป๋าและตะกร้าจากเส้นพลาสติก ในระหว่างวันที่ 8-12 พฤศจิกายน 2564 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 บ้านหนองปลาดุก เวลา 09.00-16.00 น.

2024-01-01
2022-09-23
2022-08-22
2022-06-24
2022-06-01
2022-04-30
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23