องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
 


ทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ กิจกรรมทำอาหารว่าง


องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามได้จัดโครงการฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงานในการประกอบอาชีพ กิจกรรมทำอาหารว่าง
ในวันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา ณ ศาลาประชาคม หมู่ 2 บ้านนาตาไก้ เวลา 09.00-16.00 น.

2022-06-24
2022-06-01
2022-04-30
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23
2022-01-24
2021-11-05
2021-08-02