องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
  พิธีรับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...[วันที่ 2019-12-04][ผู้อ่าน 166]
 
  โครงการ "ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และหน...[วันที่ 2019-09-19][ผู้อ่าน 209]
 
  โครงการจิตอาสา องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม[วันที่ 2019-08-29][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการ" ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น" สภา...[วันที่ 2019-08-23][ผู้อ่าน 88]
 
  โครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผู้พิการ ตำบลโสกก่...[วันที่ 2019-08-15][ผู้อ่าน 188]
 
  โครงการฝึกทักษะอาชีพตำบลโสกก่าม[วันที่ 2019-07-30][ผู้อ่าน 168]
 
  อบต.ทุ่งโป่ง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่นได้มาศ...[วันที่ 2019-07-04][ผู้อ่าน 659]
 
  โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน ประจำปี 2562[วันที่ 2019-06-28][ผู้อ่าน 190]
 
  โครงการประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององ...[วันที่ 2019-06-07][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการกตัญญูกตเวทิตาผู้สูงอายุ ในวันผู้สูงอายุ ปร...[วันที่ 2019-04-13][ผู้อ่าน 184]
 
  พิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์ (แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำ...[วันที่ 2019-04-06][ผู้อ่าน 181]
 
  รำบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง วันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ [วันที่ 2019-03-25][ผู้อ่าน 250]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6