องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
 


รับเกียรติบัตร การประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการบริหารงานภาครัฐ ระดับ A ปี 2562 จาก ปปช.


2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23
2022-01-24
2021-11-05
2021-08-02
2021-07-30
2021-07-27
2021-04-08