องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
 


มอบของใช้ให้กับผู้ที่กักตัวเพื่อสังเกตอาการ สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงการระบาดของไวรีสโควิด-19


2022-06-24
2022-06-01
2022-04-30
2022-03-07
2022-03-07
2022-03-07
2022-02-23
2022-01-24
2021-11-05
2021-08-02