องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
งบสถานะทางการเงิน


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.โสกก่าม