องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดแนวทางในการนำนโยบาย No Gift Policyไปปฏิบัติในการทำงาน ในปี พ.ศ.2565 [ 7 ม.ค. 2565 ]84
2 การประชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโสกก่าม ปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]96
3 การแสดงเจตจำนงสุจริตร่วมต้านการทุจริต 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]93
4 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 [ 12 มี.ค. 2563 ]184
5 ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โสกก่าม ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]281
6 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต ปี 2562 [ 26 ม.ค. 2562 ]300
7 โครงการประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต [ 9 พ.ย. 2561 ]300
8 ผู้บริหารนำเจตจำนงสุจริต เข้าในวาระการประชุม [ 9 พ.ย. 2561 ]299