องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


โครงการ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2560

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 ประจำปีงบประมาณ 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :