องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


แผนผังกระบวนการพิจารณาดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.โสกก่าม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนผังกระบวนการพิจารณาดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.โสกก่าม
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ก.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว :