องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


คูู่มือการรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คูู่มือการรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :