องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) xu 2561

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) xu 2561
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว :