องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว :