องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่


คู่มือการปฏิบัติงานการขอเบิกค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการปฏิบัติงานการขอเบิกค่าเช่าบ้าน การฝึกอบรม การเดินทางไปราชการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว :