องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ


คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.โสกก่าม