องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมในการปรับปรุงแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]83
2 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]87
3 การลงพื้นจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]83
4 กระชุมการจัดทำแผนกองทุนหลักประชุมหลักประกันสุขภาพตำบลโสกก่าม ปี 2564 [ 15 มี.ค. 2564 ]105
5 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อพัฒนาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (ครั้งที่ 1) พ.ศ. 2563 [ 2 มิ.ย. 2563 ]141
6 ประชุมประชาคมตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.โสกก่าม ประจำปี 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]218
7 ประชุมผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.โสกก่าม ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]239
8 การประชุมผู้นำ หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เพื่อรับฟังความคิดเห็น [ 9 พ.ย. 2561 ]235
9 โครงการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการจัดการขยะตำบลโสกก่าม ปี 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]229
10 โครงการ การอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 [ 8 พ.ย. 2561 ]227