องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
เอกสารเผยแพร่


โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

โครงการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำพนักงานจ้างและประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารพ.ศ.2540
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว :