องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 143 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560 [ 24 พ.ย. 2560 ]231
102 รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) [ 17 พ.ย. 2560 ]200
103 นโยบายและมาตรการการปฏิบัติงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล ปี 2560 [ 20 ต.ค. 2560 ]219
104 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 3 ต.ค. 2560 ]231
105 ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน 2560 [ 10 ส.ค. 2560 ]226
106 ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 2 มิ.ย. 2560 ]235
107 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 31 พ.ค. 2560 ]253
108 การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 1 พ.ค. 2560 ]242
109 ุประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 เม.ย. 2560 ]244
110 ประกาศรับสมัครบุคคลพื่อสรรหาเละเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2560 ]237
111 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) [ 31 มี.ค. 2560 ]245
112 แต่งตั้งคะกรรมการกำหนดาคากลาง [ 15 ก.พ. 2560 ]222
113 เผยแพร่หลักเกรณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 14 ก.พ. 2560 ]226
114 ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต [ 20 ม.ค. 2560 ]227
115 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ม.ค. 2560 ]230
116 ประกาศเรื่องตกลงราคา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงถนนรุกรังเพื่อการเกษตรบ้านดงสว่างหมู่ที่ ๖ [ 16 ม.ค. 2560 ]413
117 เผยแพร่เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ม.ค. 2560 ]233
118 เผยแพร่หลักเกรณฑ์ในการคัดเลือกคณะกรรมการกำหนดราคากลาง [ 13 ม.ค. 2560 ]240
119 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา [ 25 พ.ย. 2559 ]205
120 รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) [ 24 พ.ย. 2559 ]255
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8