องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ : www.sokkam.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 2 มี.ค. 2563 ]120
2 มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือสำหรับประชาชน [ 17 ก.พ. 2559 ]239
3 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ต.ค. 2558 ]271
4 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 13 ต.ค. 2558 ]264
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 13 ต.ค. 2558 ]252
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 13 ต.ค. 2558 ]253
7 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 13 ต.ค. 2558 ]247
8 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 13 ต.ค. 2558 ]226
9 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 13 ต.ค. 2558 ]251
10 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 13 ต.ค. 2558 ]245
11 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 13 ต.ค. 2558 ]226
12 คู่มือสำหรับประชาชน: การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 13 ต.ค. 2558 ]216
13 คู่มือสำหรับประชาชน: การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 13 ต.ค. 2558 ]221
14 สำนักปลัดงานทะเบียนพาณิชย์ [ 13 ต.ค. 2558 ]211
15 คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 12 ต.ค. 2558 ]217
16 คู่มือสำหรับประชาชน : การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1 [ 12 ต.ค. 2558 ]221
17 คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีป้าย [ 12 ต.ค. 2558 ]224
18 คู่มือประชาชนเกี่ยวกับการชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 12 ต.ค. 2558 ]218
19 การขออนุญาติใช้น้ำประปา [ 12 ต.ค. 2558 ]256
20 คู่มือสำหรับประชาชนการโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน [ 12 ต.ค. 2558 ]215
 
หน้า 1|2|3